Da Atb valgte selskapet Boreal som framtidig driver av ferje og båtsambandene i Sør-Trøndelag , valgte den andre anbyderen, Fosen Namsos sjø, å klage på avgjørelsen.

Atb avviste klagen, men Fosen opprettholdt klagen. Dermed fikk Atb en såkalt «midlertidig forføyning», som betyr at de ikke kan skrive kontrakt med Boreal.

Saken er nå drøftet i Trondheim tingrett, og i dag nok dommen: den sier at den midlertidige forføyningen opprettholdes. Med andre ord: Atb får fortsatt ikke skrive kontrakt med Boreal.

Saksbehandler Kjell Utvåg forteller at Atb nettopp har fått dommen når hitra-froya.no ringer, og han ønsker ikke å si noe om hva Atb nå må gjøre.

- Vi kan anke saken til lagmannsretten, eller vi kan komme til en enighet med Fosen Namsos sjø. Jeg har bare rukket å lese konklusjonen, og kan ikke si så mye mer om hva dette innebærer, sier Utvaag.

les også: Havner i tingretten

Fosen har levert klage

og Boreal får all sjøtrafikk

Lokalavisa følger opp saken.