15 gårdbrukere har sendt bekymringsmelding om dyrehelse

foto