Rose Mari og Espen står i fare for å miste hjemmet etter skyhøyt pengeforbruk