Fotgjengere går av gammel vane i fotgjengerfelt som nå er uten sebrastriper