- Det kan være folk som bor i en kjeller uten vindu, eller under forhold med fukt og mugg som er så ille at de ikke kan bo slik.

Mattis Aune er bolig- og tilflyttingskoordinator i Frøya kommune. Han forteller at han det siste året har hatt flere henvendelser fra nyankomne arbeidsinnvandrere som ber om råd og hjelp.

Ber om hjelp

- De har fått seg jobb på Frøya, og så har de ordnet seg bolig i forkant. De har skrevet leieavtale, men når de kommer så oppdager de at dette er helt andre boforhold enn hva de hadde forventet. De henvendelsene jeg har fått, har gjerne gått på at de ber om hjelp og råd til å komme seg ut avtaler, forteller Mattis Aune.

Det kan være lettere å skaffe seg jobb enn bolig på Frøya. Når bedriftene tar inn nye arbeidsfolk, er det ikke alle nyankomne arbeidstakere som finner seg bolig/hybel av god standard. Det synes klart at det i perioder bor folk i bygg som ikke er godkjente, og som i verste fall kan være farlige.

Kommunene får tips

- Det vi kan si er at vi har avdekket ting som ikke er som det skal. Men omfanget kan vi ikke si noe om ennå, og heller ikke hvordan vi kommer til å følge det opp, sier teknisk sjef Jomar Finseth i Frøya kommune.

Teknisk sjef Jomar Finseth og avdelingsleder forvaltning Sondre Bakke i Frøya kommune

Bygningsetaten og brannvesenet i Frøya kommune har i høst gjennomført befaringer på to eiendommer hvor de hadde fått tips om ulovlige boforhold. Men da kommunens saksbehandler for ulovlighetssaker sluttet i jobben få dager etter den siste befaringen, har ikke kommunen ennå noen ferdig rapport eller konkludert på hvordan de skal reagere på boforholdene.

Også på Hitra har kommunen vært ute på en inspeksjon i høst.

- Vi er i startfasen på den saken, men det er ingen omfattende sak, sier kommunalsjef Dag Bjørshol i Hitra kommune.

Helse og sikkerhet

Det er to områder kommunen kan følge opp. Det ene går på om plan- og bygningsloven følges. Ett eksempel kan være om en enebolig er seksjonert til flere boenheter enn den er godkjent til. Det andre området er om brannsikkerheten er ivaretatt.

- Det viktigste er å tilse at helse og sikkerhet er ivaretatt. Da er det med brannsikkerhet sentralt, sier avdelingsleder for forvaltning i Frøya kommune, Sondre Bakke.

- Men alt dette henger sammen:fyller man opp en bolig med mer folk enn man skal, så øker også faren for brann, sier Jomar Finseth.

Verken kommunen eller bedriftene som ansetter folk, har noe formelt ansvar for å skaffe folk bolig.

- Men vi ser jo at disse sakene henger sammen med arbeidsinnvandringen og at det er et vanskelig boligmarked. Vi har et samfunnsansvar, og vi ønsker å ha en dialog med bedriftene på hvordan det kan drives et arbeid for å forhindre at folk som kommer hit blir boende slik, sier Sondre Bakke.