For vel to år siden var øyværingen i besittelse av 19 videofiler med en samlet spilletid på 4,5 timer som inneholdt opptak av seksuelle overgrep mot barn, eller som viser seksualiserte fremstillinger av barn. Med barn menes i denne sammenheng personer under 18 år.

Mannen skal også ha delt materialet gjennom bruk av et fildelingsprogram.

Det går fram av opplysninger i Fosen tingrett.

- Rakk ikke å slette

Tiltalte har forklart at han erkjenner å ha lastet ned og delt de aktuelle videofilene med overgrepsmateriale, men hevder at materialet ble med ved nedlasting av andre videofiler og at han ikke rakk å slette filene der barn var involvert.

Videofilene ble funnet av Kripos på IP-adresse tilhørende tiltalte.

Fosen tingrett bemerker at videofilene utvilsomt inneholder seksuelle overgrep mot barn og fremstillinger som seksualiserer barn. Fremlagte bilder viser penetrering, både oralt, vaginalt og analt, med penis, gjenstander og fingre av barn fra barneskole og ungdomsskolealder.

- Ikke ute etter barn

Hva gjelder skyldspørsmålet, har tiltalte forklart at han ikke var ute etter overgrepsmateriale av barn, men søkte på videofiler med seksuelt innhold mellom voksne personer, og at overgrepsfilene ble med ved nedlastingen.

Tiltalte har forklart at han søkte vidt. Han gjennomgikk filene og slettet filer der barn var involvert, men har forklart at det var vanskelig å luke ut alt når man laster ned så mye.

Filer med overgrepsmateriale kunne også være skjult under filnavn som gjør dem vanskeligere å oppdage. Tiltalte har i avhør videre forklart at filene deles idet de lastes ned og at de aktuelle videofilene ble delt før han rakk å gå gjennom materialet.

På bakgrunn fra uttalelelser fra en spesialetterforsker, legger retten legger til grunn at tiltalte utvilsomt var klar over at han ved å søke og laste ned videofiler, også ville laste ned og dermed dele de 19 videofilene med overgrepsmateriale med andre slik som beskrevet i gjerningsbeskrivelsen.

Straff

Fosen tingrett mener befatning med overgrepsmateriale er et alvorlig og økende samfunnsproblem, og at den digitale utvikling gir økt tilgang til slikt materiale. Retten bemerker videre at flere av videofilene er i grov kategori.

Retten kom etter en helhetsvurdering fram til at straffen i dette tilfellet settes til fengsel i 60 dager.

I tillegg inndras datautstyr som er brukt i forbindelse med nedlastingen av videofilene. Samtidig må mannen betale 5.000 kroner i saksomkostninger.