Her er de 30 under 30 år på Hitra og Frøya med høyest formue