Nekter å gi fra seg millionverdiene i havna. Mottok budskapet fra Hitra «med sorg»