Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Skoleklassen har fått opphevet karanteneplikten