Dette tjente Salmar-sjefene – og dette fikk Aase i sluttvederlag