– Det er tydelig at vi betyr noe for lokalbefolkninga

Det var en lydhør forsamling under Krister Olsens foredrag om Spæll-Per. Foto: Cecilia Brurok