Smitterekord i Trondheim - er bekymret for utviklingen

foto