Redusert framkommelighet på Lakseveien i kveld og natt