- Vi kan ikke stilltiende akseptere at slike grufulle terrorhandlinger kan skje igjen. Derfor sier vi tydelig i fra.