Over dobling i utbetalinger til sosialstøtte

foto