I denne pressemeldingen forteller Trøndelag fylkeskommune at man fram til 1. juni kommer til å ha stenginger av Frøyatunnelen også i helgene:

«Trøndelag fylkeskommune gjør de som skal ferdes i Frøyatunnelen oppmerksom på stengetidene fremover mot sommeren.

Stengetidene som presenteres under gjelder til 1. juni. En ny oppdatering for sommerferien kommer i slutten av mai/ begynnelsen av juni»

Jobben må gjøres - også på helligdagene

«Grunnen til at det må jobbes på helligdagene handler om å holde på den gode fremdriften som vi har hatt til nå.  Arbeidet i Frøyatunnelen går for øvrig som planlagt.

Dette betyr med andre ord at  jobbes på rød-dager, og at ukene går som "normale" uker uten at det tas hensyn til helligdager.

Trøndelag fylkeskommune takker for tålmodigheten så langt.»

Stengetider i Frøyatunnelen fram til 1. juni 2024 

Kjøreretning fra Frøya mot Hitra:

 • Søndag til fredag: 2030 til 0600

 • Fredag til lørdag: 2030 til 0800

 • Lørdag til søndag: 2030 til 1000

Kolonnekjøring

 • Hver kveld 21:30 og 23:30

 • Lørdager 06:00

 • Søndager 06:00 og 08:00

Kjøreretning fra Hitra mot Frøya

 • Søndag til fredag: 20:30 til 06:00

 • Fredag til lørdag: 20:30 til 08:00

 • Lørdag til søndag: 20:30 til 10:00

Kolonnekjøring

 • Hver kveld 21:45 og 23:45

 • Lørdager 06:15

 • Søndager 06:15 og 08:15