HitraPensjonistan avholdt et vellykket årsmøte 22. februar ved Hjorten Hotell, hvor det var 52 medlemmer til stede, det vil si ca. 40 % av våre medlemmer.

Leder åpnet årsmøtet med å ønske velkommen, tenne lys og ett minutt stillhet for de som hadde gått bort det siste året

Foreningen hadde hatt et aktiv år og her kan nevnes :

Dagsaktuelle tema for medlemmene, Digital utenforskap, Aldersvennlig samfunn, Reglement for Eldres Råd og Brukerrådet, Ledsaging av pasienter og Honnørrabatt med reise på tog.

Vi har hatt åpne møter angående svindel blant enslige og eldre, lokale skysstilbud/bestillingsdrosje

Vi har avviklet datakurs som ikke ble helt vellykket, vi hadde ett vellykket julebord hvor hele 85 personer deltok.

Vi viste vår deltakelse på Eldres dag, har hatt månedlig dansekafeer og ukentlige sangstunder.

HitraPensjonistan vil videreføre den aktiviteten vi hadde i -23. Vi vil lytte til våre medlemmer og følge opp de ønskene som kom frem under årsmøtet.

Etter årsmøtet var det middag og underholdning av vår ordfører og to flinke sangere fra Fastlands Hitra.

Under middagen fikk to hedersgjester overlevert nål i Pensjonisten sitt tegn med diplom og blomster for langt og trofast medlemskap. Det var Karl Helge Skaget og Ragniild Fredriksen.

Vi takket også av Egil Hestnes og Harry Mellemsæther (80 årsdag ) med blomster etter to år i HitraPensjonistan sitt styre.

Det nye styret består av:

Jarle Pedersen leder. Anne Brit Berg nestleder, Edel Øyen Myhren sekretær og Astrid Ødegård kasserer. Helge Skarpnes, Dag Fegstad og Elna Elvemo styremedlemmer. Varamedlemmer Nils Justin Utseth og Erna Haugen.

Egil Hestnes er leder For Eldres Råd og styremedlem i Trøndelag Pensjoniistforening.

HitraPensjonistan stiller med to medlemmer under årsmøtet i Fylkesforeningen i mars måned.