Hitrarussen og Frøyarussen trenger hjelp til å bære