Svein Viggo Johansen driver utleie av feriehus og båter på Titran. Bedriften er helt avhengig av god telefon- og internettforbindelse.

- Alt vi gjør skjer via nettet, alt fra bestillinger til kommunikasjon og betaling av regninger. Uten fungerende nett er det vanskelig å få gjort det man skal, forklarer Johansen.

Han hadde derfor store problemer i vinter da nettdekningen på Titran var ute i lange perioder.

- 22. desember ble det ekstra ille. Et lynnedslag slo ut både internettet og mobilnettet. Kun fra tårnet på Stabben fikk jeg så vidt signaler slik at jeg kom ut med mobiltelefon.

Spøk...

Etter mye fram og tilbake fikk han en dag spørsmål hvilken nettløsning han ønsket.

- Jeg svarte at jeg selvfølgelig ønsket fiber, forteller Svein Viggo. Men han legger til at svaret nærmest var ment som en spøk. Å få fiber til Titran virket jo helt utenkelig.

Stor var overraskelsen da Telenor kvitterte tilbake: - Joda, fiber kan vi ordne!

- Jeg hadde fortsatt ikke helt troen på dette, men ba de sende meg et tilbud.

Avtale ble inngått og dag i slutten av mars ble fiberkabel rullet ut fra sentralen i nærheten.

Kontrabeskjed

Men så kom kontrabeskjeden. Dette lot seg ikke gjøre alikevel. Blant annet ble det forklart med kapasitetsproblemer.

Svein Viggo Johansen hadde allerede investert i baseanlegg for å videreformidle internettsignalene til boenhetene på turistanlegget. Dette så ut til å bli bortkastede penger, og Johansen truet med søksmål.

Men etter flere henvendelser til Telenor, kom det ny beskjed. - Dette skal vi få til.

Telenor holdt ord, og 5. april var alt på plass, og Johansen kunne ta i bruk fiberforbindelsen.

Men alt var heller ikke nå som det skulle. Han hadde bestilt en linje med 100 megabitt. Målinger viste at han fikk bare 15.

- Men det ble tatt tak i problemet, og etter noen justeringer av utstyret målte vi over 90 megabitt . Veldig bra, sier en fornøyd Svein Viggo Johansen som mener han nå også har bedre nett en Salmar.

Flere bør få fiber

Turistbedriftens nettproblemer ble til slutt en solskinnshistorie. Nå mener Johansen også andre på Titran bør få glede av fibernettet.

- Fibertilbudet er kun rettet mot bedriftskunder, men siden vi er få næringsdrivende på Titran, bør den ledige kapasiteten komme private til gode.

Det skrives mye, og ofte med rette, om dårlige nettforbindelser. Johansen synes det derfor er hyggelig å kunne fortelle solskinnshistorien.

- Men ingen ting kommer av seg selv. Jeg har brukt mye tid og energi på dette, medgir Svein Viggo Johansen på Titran som nå håper på en lettere hverdag som leder av turistbedriften på Titran.