Forsnes-ulykka er en av 35 dødsulykker i norsk havbruk på 36 år

foto