Følg det historiske møtet direkte fra kl. 17

foto