Steinmasse etter firma-utvidelse kan bli starten på ny gang- og sykkelvei