Vil sende saker i retur om ikke eldre og unge er hørt