Bilist tatt i nesten dobbelt så høy fart som tillatt