Arbeidstilsynet mener Lerøy Midt har brutt flere sikkerhetsbestemmelser. Det står ifølge Adresseavisen å lese ut fra Arbeidstilsynets rapport etter tilsynet, som ble utført i etterkant av den alvorlige eksplosjonsulykken i august.

Ifølge rapporten mener tilsynet at på disse seks punktene har ikke Lerøy fulgt sikkerhetsbestemmelsene godt nok:

  • Brudd på bestemmelsene om kartlegging og risikovurdering om arbeid i eller på tanker, som den som eksploderte.

  • Brudd på bestemmelsene om systematisk kontroll og vedlikehold av arbeidsstyret som ble brukt under ulykken.

  • Brudd på bestemmelsene om krav til opplæring for vedlikehold av arbeidsutstyr

  • Brudd på bestemmelsen om dokumentert sikkerhetsopplæring på bruk av sveiseapparat.

  • Brudd på bestemmelsene om dokumentert sikkerhetsopplæring om kjemikalier og helsefare.

To menn ble skadet i ulykken, for den ene av dem var skadene en periode kritiske. Eksplosjonen oppsto i forbindelse med sveise- og vedlikeholdsarbeid på en tank på fabrikkområdet.

- To mann har jobbet med vedlikeholdsarbeid på to tanker her hos oss, også har det skjedd en ekslosjon som har ført til at disse har fått maursyre på seg, fortalte administrerende direktør i Lerøy Midt, Sven Amund Fjeldvær, til lokalavisa dagen da ulykken skjedde.

Fjeldvær forteller i dag til Adresseavisen at den ene er begynt i jobb igjen.

- Den andre er fortsatt under rekonvalesens med god fremgang, forteller direktøren. Han vil forøvrig ikke kommentere rapporten utover å vise til at selskapet samarbeider godt med de offentlige instansene som undersøker ulykken og at Lerøy vil gi sine kommentarer innen fristen.

Adresseavisen skriver at Lerøy allerede skal ha endret noen rutiner ved slikt arbeid, blant annet arbeidsrutiner for arbeid med tanker.

Politiførstebetjent Åsmund Vikan i Sør-Trøndelag politidistrikt har tidligere uttalt at maursyren kan ha vært en årsak til eksplosjonen.

-  Vi er ennå usikre på årsaken til ulykken, men maursyren kan danne en eksplosiv gass om den kommer i kontakt med oksygen. En av våre hypoteser er at en ytre påvirkning, som en gnist eller annen varme, kan ha utløst eksplosjonen, sa Vikan i august.