Planlegger 14 boliger sentralt på Sistranda

Foto: Illustrasjon: On Arkitekter