Saken som nylig var opp i Fosen tingrett, gjaldt reklamasjon og krav om prisavslag etter kjøp av en bruktbil som var bil 2,5 år gammel. Bilen hadde på kjøpstidspunktet en kilometerstand på 48.000 km.

Høyt oljeforbruk

Under en service ble bileieren, en hitterværing,  gjort oppmerksom på at bilen hadde et høyt oljeforbruk. Oljeforbruksmålinger viste et forbruk av 0,73 l olje pr 1000 km. Det ble opplyst at oljeforbruk erfaringsmessig ville eskalere og føre til videre skader.

Bilkjøperen reklamerte han på dette, og det oppsto en dialog mellom bilkjøperen og selgeren når det gjaldt oljeforbruket.

Bilkjøperen fikk etter hvert tilbud om å bytte motoren mot at han selv betalte arbeidskostnadene på omlag 60.000 kroner. I dette tilbudet lå også en lånebil mens bilen var på verksted.

Tilbudet fra selgeren ble avslått fra bilkjøperens side.

Forliksrådet

Det ble deretter tatt ut forliksklage for Hitra Forliksråd. Der ble det gjort vedtak om at bilselgeren dømmes til å betale hitterværingens andel av reparasjonskostnadene med nærmere 80.000 kroner.

Selgeren godtok ikke dette, og ville overprøve forliksrådet. Saken havnet derfor i  Fosen tingrett.

Rettens vurdering

Det sentrale spørsmålet i tingretten var om bilen hadde en mangel på leveringstidspunktet. Det fremgår av loven at det er forbrukeren som har bevisbyrden dersom mangelen viser seg først mer enn seks måneder kjøpet.

Retten la til grunn at bilen fungerte fint på leveringstidspunktet og at den fungerte uten problemer i to år fram til bileieren av et verksted ble gjort oppmerksom på at oljeforbruket var noe høyt. Oljeforbruket var stadig økende og det ble lagt til grunn at bytte av motoren etter hvert fremsto som nødvendig.

Bilen hadde gått 108.000 kilometer, dvs. 60 000 kilometer mer enn på kjøpstidspunktet, da oljeforbruket eskalerte. Retten mente at en kjørelengde på 30.000 kilometer i året er en normal årlig kjørelengde for en familiebil i distriktet i Norge.

Retten uttalte også at bilkjøperen måtte kunne forvente at en to år gammel bil med kjørelengde på underkant av 50.000 kilometer på kjøpstidspunktet, hadde enn lengre levetid enn to år og kjørelengde på 60.000 kilometer.

Latent feil?

Spørsmålet ble således om det var hitterværingens bruk av bilen som var årsaken til oljeforbruket og til at motoren måtte byttes, eller om bilen på dette tidspunkt hadde en latent feil som ennå ikke var kommet til syne.

Etter rettens vurdering foreligger ingen opplysninger som tilsier at bilkjøperen har utsatt bilens motor for belastninger som den ikke er beregnet for.

Det ble også under forhandlingene bemerket at samme type feil har oppstått på flere andre biler av samme type.

Retten kom derfor etter en samlet vurdering fram til at det er mer sannsynlig at hitterværingens bil hadde en latent feil/mangel på kjøpstidspunktet, som først kom til syne etter lengre tids bruk, enn at skaden oppsto som følge av vanlig slitasje eller en bruk eller belastninger ut over det bilen var beregnet til å tåle.

Dommen

Bilselgeren ble dømt til å gi hitterværingen et prisavslag/erstatning med 65.000 kroner.

Samtidig må selgeren betale bilkjøperens omkostninger i saken med 25.000 kroner.