Tidligere har forstyrrelse på reirplassen i hekketida vært et av hovedproblemene for den sterkt truede hubroen på Hitra og Frøya. Etter at den er skremt av reiret blir den ofte for lenge borte fra egg og unger som dør eller blir tatt av kråke og ravn. Nå viser det seg også at hubroen her ute er svært utsatt for rottegift og andre miljøgifter i egenskap av at den er en på toppen i sin næringskjede.

Veterinær og fugleentusiast Martin Pearson i Fillan har på oppdrag fra miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen overvåket og kartlagt hubro på Hitra og Frøya siden 1999.

Får problemer med å jakte

Han viser nå til flere rapporter som viser at hubro fra øyregionen, og store deler av landet har mye rottegift, miljøgifter og tungmetaller i seg. Nå sist kom det en rapport fra Veterinærinstituttet som viser at 78 prosent av 64 døde hubroer fra hele landet mellom 1998 og 2014 hadde rottegift i seg. Han har bidratt med å sende inn to døde hubroer til undersøkelsen, henholdsvis fra Hitra og Frøya. I begge ble det funnet rottegift, som virker slik at mus og rotter blør i hjel på grunn av giftens antikoagulerende effekt.

- Det er helt klart negativt for hubroen når det påvises muse- og rottegift i 78 prosent av hubroene. Mange av hubroene i studien hadde så høy konsentrasjon av rottegift at det påvirker livsfunksjonene. Det er absolutt en tankevekker på hvordan vi strør rundt oss med slike gifter i naturen, mener Martin Pearson.

Innvendige blødninger

I rapporten fra undersøkelsen står det at selv om hubroen ikke får i seg så store mengder at den dør direkte av rottegiften, så kan selv lave konsentrasjoner føre til at den får innvendige blødninger som påvirker syn og andre funksjoner.

- Hubroen har et veldig finstemt maskineri, og må ha vanvittig rask reaksjonsevne, for at den skal klare å overleve her på nordgrensa til sitt utbredelsesområde. Det skal veldig lite til for at sansene til hubroen kommer i ubalanse, og at den får problemer med å jakte, sier Pearson.

Geografisk fordeling av hubroer med spor av rottegifter og uten rottegifter.

- Ikke bruk gift i naturen

Det ble funnet opp til fire ulike rottegifter i leveren til hubroene. De fleste hubroene hadde den nyeste typen rottegift, såkalte superwarfariner, som er mer effektiv enn den gamle typen. Denne rottegiften kan overføres til hubroen når de spiser levende eller døde mus eller rotter som har fått i seg giften. Men hubroen kan også få i seg giften dersom folk bruker rottegift mot andre arter.

Frem til 2016 kunne man kjøpe muse- og rottegifter i løs vekt over disk. Fra 2016 kom det nye regler, som skiller mellom privat og profesjonell bruk.

I dag kan man kun kjøpe gift til bruk mot mus til privat bruk, mens gift ment for bruk mot rotter kun kan brukes av profesjonelle skadedyrfirmaer.

- En vesentlig kilde kan være at rottegift blir brukte på en ulovlig måte. Det kan tenkes at noen legger ut rottegift i terrenget mot rev, vånd(jordrotter), eller ravn og kråker. Da kan det bli hubromat. Og de nye typene rottegift akkumuleres i miljøet, som gjør at giften overføres oppover i næringskjeden, der hubroen er på toppen, og dermed får i seg mest rottegift, sier Pearson.

Veterinæren har en klar oppfordring til folk som tenker å bruke rottegift.

- Jeg vil sterkt fraråde å bruke gift i det hele tatt. Og i hvert fall ikke bruke det ute i naturen. Man må ha kontroll på hvor det kan havne. Her på smådyrklinikken får vi hvert år inn både hunder og katter som har spist rottegift og må få behandling for det. Hvis det er et rotteproblem er det først og fremst et problem i forhold til at folk ikke har kontroll på avfallet sitt, fordi rotter oppsøker plasser der det er tilgang på avfall. Og har man et problem, så bør man heller bruke feller. Å bruke gift i naturen, må vi snart ha lært at det ikke er en god løsning for oss. Til syvende og sist slår det tilbake på oss selv, mener han.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no