Alle grunnskoleelever i Hitra kommune har i løpet av uke 6 og 7 fått et kulturelt tilbud fra prosjektet Grunnskolens kulturuke. Samarbeidspartnerne Hitra kino, Kystmuseet og biblioteket ønsker å gjøre dette til et årlig tilbud til alle grunnskoleelever i kommunen. Men kimen til samarbeidet ble sådd av en elev som var mindre fornøyd med opplegget rundt Den store skolekinodagen.

Fagkonsulent Hans Jakob Farstad fra Kystmuseet lærer 6.klassingene om lokal kultur og kulturarv.

Rullert utenfor

Den store skolekinodagen har vært et årlig tilbud til skolene i flere år. Tilbudet har rullert mellom småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinnet. DKS-koordinator (Den Kulturelle Skolesekken) i Hitra kommune Torid Skogstad forteller at tilbudet kunne oppleves urettferdig for enkelte årskull.

- Ettersom dette har vært et rullerende tilbud mellom trinnene kunne enkelte årskull komme heldigere ut enn elever født andre år. Når kinoen har tilbudt skolekino til småtrinnet det ene året, mellomtrinnet det neste, og ungdomstrinnet det påfølgende kunne man oppleve å nesten falle utenfor tilbudet, alt avhengig av hvilket år du var født. Det var faktisk en av mine pianoelever i kulturskolen som påpekte dette for meg.

8.trinn fikk kjøre rib og besøke oppdrettsanlegg

Helhetlig kulturell pakke

Torid Skogstad tok kontakt med kultursjef Omar Pleym for å se om kinotilbudet kunne utvides. Derfra begynte ballen å rulle. Både Hitra bibliotek og Kystmuseet ønsket å henge seg på. Sammen har Hitra kino, Kystmuseet og biblioteket komponerte en helhetlig kulturell pakke for alle trinnene fra 1. til 10.

- Når man først får skysset skolebarna inn til Fillan er det fint at de får besøke flere steder. Både Kystmuseet og biblioteket har kjent på avstanden til elevene i distriktet. Mange barn som vokser opp på Hitra har faktisk aldri besøkt museet! Det vil vi få endret med grunnskolens kulturuke, sier Torid entusiastisk.

Ivrige barn blir kjent med litteraturtilbudet på biblioteket.

- En ny læringsarena

Kystmuseet har et tilrettelagt opplegg for partalls-trinnene, mens biblioteket retter tilbudet sitt inn mot oddetalls-trinnene. Kinoen tilbyr fire filmer som egner til ulike alderstrinn, slik at alle klassene får et passende tilbud.

- Målet med kinotilbudet er at skolene kan knytte filmen til læringsmål i grunnskolen. Men barna skal også lære å være kinopublikum. Kystmuseet er opptatt av at elevene skal bli kjent med lokal kultur og kulturarv, og biblioteket vil at alle elevene skal bli kjent med hva de tilbyr av litteratur. Samlet vil dette gi grunnskolene en ny læringsarena. Gjennom denne uka når vi ut til 500 barn. Det er fantastisk!

Med tidsriktige klær fikk 6. klassingene prøve seg på arbeidsoppgaver fra "gamle dager".