Fylkesformann i Sør-Trøndelag FpU, Maria Alseth,  forteller at det i dag ikke finnes noen felles samlingspunkter for ungdommen på  Hitra og Frøya.

– Dette ønsker Fremskrittspartiets ungdom (FpU) å gjøre noe med. Hitra og Frøya FpU har sammen med Sør-Trøndelag FpU derfor fattet et vedtak om å jobbe hardt for realisering av en ny ungdomsklubb, forteller Alseth.

FpU synes det er viktig at ungdom har et sted å møtes, og ser for seg en ungdomsklubb preget av et variert aktivitetstilbud.

- Å kunne ha en ungdomsklubb som gir mulighet til å prøve alt fra billiard til å kunne se fotballkamp sammen med gode venner, det er målet vårt, sier nestformann i Hitra-Frøya FpU, Hans Kristian Werkland.

FpU ønsker at klubben skal være et godt tilbud for ungdommen, og mener derfor den bør være åpen etter skoletid hele uken.

Formann i Sør-Trøndelag FpU, Maria Alseth, støtter forslaget fult ut. – Ungdomsklubber er den beste måten å samle ungdom, ikke bare før det til mer aktiviser ungdom, men det bidrar også til at ungdommen kan knytte nye vennskap. Det er et viktig politisk mål,sier Alseth.

Hitra og Frøya FpU vil sammen med Sør-Trøndelag FpU legge press på politikerne i kommunen for å få innført en slik klubb så raskt som mulig.