I tillegg til lensmannskontoren, har kommunene også opprettet beredskap i forhold til terrortrusselen. På Frøya er det for tiden Roger Fredheim som fungerer som rådmann.

- Vi hadde en samling i kommuneledelsen i morges, med fungerende ordfører, fungerende rådmann, leder for teknisk avdeling,  og leder for servicetorget. Det var rett og slett for å sørge for at vi har de rette folkene på plass fra nå og over helga, dersom noe skulle skje. Vi har også opprettet en linje til lensmannskontoret, i tillegg til at vi har lagt ut beskjed på våre hjemmesider og facebookside om at vi er i beredskap. Kommuneoverlegen har ansvar for å opprette et kriseteam om det blir nødvendig, forteller Fredheim.

- Frøyværinger på reise kan bli rammet

Han tar beredskapen på alvor, og er forberedt på å bistå om frøyværinger skulle bli rammet av terror.

- Vi anser ikke Frøya som noe terrormål. Men vi har mange små og store frøyværinger som er ute på reise, og som kan bli rammet. Vi er klare til å bistå dem og deres familier om noe skulle skje, sier Fredheim.

- Kan bli tilbakekalt fra ferie

Hitra kommune har også kalt sammen beredskapsledelsen, under kommunalsjef helse og omsorg, Harald Hatles ledelse.

- Vi har i dag tatt en gjennomgang for å forsikre oss om at vi har nok fagkompetanse tilgjengelig. På de aller fleste områder har vi fagpersonell, men på områder der det er ferieavvikling har vi gjort avtaler om at personell kan bli tilbakekalt ved behov. Det aller viktigste har vært å avklare at et kriseteam  vil være klart ved behov. Ut fra det mener vi er rustet til å ta hånd om en sitausjon dersom noe skulle oppstå. Vi har også dialog med Orkdal prosti, og gjort avtale med dem om hvordan vi skal håndtere samarbeidet med dem ved behov, sier Hatle.