Det er solgt 38 hytter og fritidseiendommer over to millioner kroner i Frøya, Hitra og Snillfjord de siste tre årene (juli 2015-til dags dato). To eiendommer har også gått for over 4 millioner kroner.

I dette interaktive kartet finner du mer informasjon om den enkelte eiendom ved å zoome deg inn i geografien og klikke på nåla. Du kan velge om du vil lese informasjonen i et vanlig kart, på et foto eller som hybrid av disse (velg oppe i høyre hjørne av kartet).

Offentlige data fra Grunnboken og Matrikkelen inneholder også historisk oversikt over omsetning og overdragelser på den enkelte eiendom. Dette finner du ved å bruke piltasten høyre/venstre inne i informasjonsboksen på eiendommen.