I dag er Hitra Kysthavn et samarbeid mellom Hitra kommune og Kristiansund- og Nordmøre havn IKS. Nå kan Trondheim Havn komme til å inngå i samarbeidet, etter en skjev start i 2008.

- Hitra Kysthavn er et imponerende anlegg, med stort potensiale. Det kan være et sentralt sted for mottak av gods som skal distribueres i Midt-Norge, i kombinasjon med blant annet Orkanger Havn, sier havnedirektør Einar Magne Hjorthol til Hitra-Frøya.

Ville vise fram havna

Hitra-ordfører Ole L. Haugen forteller at han nylig hadde besøk av ny styreleder og ny daglig leder i Trondheim Havn.

- For det første var det for å få dem utover og vise frem det vi har gjort, og bli kjent med oss og våre planer. Jeg tillot meg forøvrig å formulere temaet som - hvordan vi sammen som havneselskap kan utvikle et bedre og mer attraktivt havnetilbud i Midt-Norge. Og avledet fra det, et transport- og logistikktilbud som er effektivt og bærekraftig, og som ivaretar regionens fortrinn og vekst-potensiale, forteller Haugen.

Konkurranse om godset

- Vi vet at transportaktørene og rederiene helst vil ha færre havne-selskaper og forvaltningsregimer å forholde seg til langs kysten. Og konkurransen om godset foregår ikke mellom små havne-selskaper i Midt-Norge, men de store havneselskapene i Oslo og Sørlandet og i Gøteborg. Det må det gå an å snu på, ved å samarbeide mer og bedre. Det er ingen vits i å legge opp havnetilbud som innebærer at vi driver kannibalisme på hverandre, og som fører til at det blir mindre på alle. I det ligger at vi må prøve å få Hitra Kysthavn til å bli en viktig del i det totale havnetilbudet, mener Haugen.

I følge Haugen var havnedirektør Einar Magne Hjorthol, og styreleder Otto Frøseth positive til det. De to nye kostene på toppen i havneselskapet kan se på samarbeidet med Hitra Kysthavn med nye øyne, i følge Haugen.

Anstrengt i 2008

- Det er ingen hemmelighet at sam-arbeidet ble litt anstrengt med de gamle kostene, etter Trondheim havns utredning av havn i Hestvika i 2008. Jeg tolket rapporten slik at de ikke fant et nevneverdig potensiale her ute, og at de ikke ville være med og utvikle et havnetilbud slik vi nå har gjort. Dermed måtte vi snu oss i en annen retning, og samarbeide med Kristiansund- og Nordmøre havn, sier Haugen.

Men havnedirektør Hjorthol mener Hitra Kysthavn har stort potensiale.

- Vi samarbeider allerede godt og på flere områder med Rørvik havn og Kristiansund- og Nordmøre havn, gjennom Kysthavnalliansen. Det viktigste har kanskje vært knyttet til den såkalte incentivordningen, som kommer på statsbudsjettet i 2017. Den går på å etablere nye - og styrke eksisterende fraktruter på sjø, for å få mer gods over fra vei til sjø, som er spesielt egnet til laks. Vi fikk alle tre møte samferdselsministeren og hans stab, da vi diskuterte incentivordningen. Da er det nyttig å være stor, sier Hjorthol.

Lakserute

Han nevner også samarbeid om å få gods tilbake på returturen fra Hirtshals, der laksen er tenkt levert når en ”lakserute” kommer i gang, slik lokalavisa har skrevet om tidligere. Han sier også at Trondheim Havn gjerne vil ha mer samarbeid.

- Hvordan kan dere konkret samarbeide med Hitra Kysthavn?

- Hitra Kysthavn er et imponerende anlegg, med stort potensiale. Det kan være et sentralt sted for mottak av gods som skal distribueres i Midt-Norge, i kombinasjon med blant annet Orkanger Havn, sier Hjorthol.