Det toetasjers store terminalbygget på hurtigbåtterminalen på Sandstad blir lite i forhold til kolossen som ble slept langs Trondheimsleia. Stålunderstellet er under slep på vei til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen og vakte naturlig nok oppsikt da det gled langs Sandstad-landet i natt.

- Dette er Europas største stålunderstell, og veier 26 000 tonn. Vi har tradisjon for å døpe våre understell, og dette ble døpt «Ægir» da det sto ferdig 21. juni, forteller kommunikasjonssjef for Kværner i Midt-Norge, Tove Strand Trana, til adressa.no. Stålunderstellet er 140 meter høyt når det blir satt på havbunnen.

Foto: Kjell Roar Sæther