Torsdag kl. 13 møtes Hitra kommunestyre.

Møtet kan du følge direkte på web-tv her (ekstern lenke til Hitra kommune).

Blant sakene som skal til behandling er:

  • Handlingsplan for vilt og trafikk i Hitra kommune

  • Tomtesalg i Vikan, Fillan. Søknad om utsatt byggestart

  • Travik vannlag - søknad om kommunal garanti for lån

  • Søknad om fritak/permisjon fra politiske verv

  • Forskrift om sammenslåing av Hitra kommune og del av Snillfjord kommune

  • Kontrollutvalgets årsmelding for 2017

Komplett sakliste og alle saksdokumentene kan lastes ned fra Hitra kommunes nettsider her