Stiller statsråden hastespørsmål om Åstfjordbrua: - Dette er uheldig