Mener det finnes penger til to kilometer ny tunnel

foto