- Norsk mottaksdrift er opptatt av å ha en så god dialog medsine naboer som mulig, og håper at dere tar dere tid til å komme og bli kjentmed mottaket, ansatte samt en del praktisk info. I og med at dette er detførste nabomøte vi inviterer til, har vi også invitert UDI som vil informere ombakgrunn for opprettelsen av mottaket, skriver mottakskoordinator ved Norskmottaksdrift, Jon Anders Martinussen i invitasjonen.

Men det er ikke sikkert noen av naboene kommer tilnabomøtet.

- Enige om å ikke møte

- Jeg har vært rundt og snakket med alle naboene jeg harfått tak i, og de er skjønt enige om at de vil være med og demonstrere motmottaket ved å ikke komme til nabomøtet. Det vil sende et ganske sterkt signalom at vi ikke ønsker asylmottaket her, sier Johan Harald Lervåg, nabo tilasylmottaket.

Lervåg begrunner demonstrasjonen med mangelfull informasjonfra før.

- Skulle informert tidligere

- Jeg mener Norsk mottaksdrift og UDI skulle ha kommet medinformasjon allerede i fjor høst, før søknaden om asylmottaket, og ikke nå mensasylsøkerne nærmest står på Hemnskjela og venter på å komme til Hitra. Og daburde det vært et informasjonsmøte for hele befolkningen på Hitra. Asylmottaketberører ikke bare oss som bor i gammel-Fillan, mener Lervåg.

- Kan skje en kortslutning

Motstanden mot asylmottaket begrunner han med utrygghet.

- De fleste av oss har lest og hørt omasylmottak rundt om i det ganske land, og det er ikke bare velstand vi hørerom. Det trenger ikke å skje noe ved asylmottaket her, men vi vet at det erenkelte asylsøkere som har opplevd traumatiske ting, og da kan det skje enkortslutning. Ta for eksempel asylsøkeren som angrep piloten på Cato Air flyet,sier Lervåg.

Han har heller ikke tro på at informasjonsmøtet vil væretroverdig.

- Jeg tror de bare vil forsøke å glatte over hvordan detegentlig blir og bare vil fortelle hvor storsvært det kommer til å bli, menerLervåg.

- Veldig synd om ingen kommer

Jon Anders Martinussen ved Norsk mottaksdrift mener det ersynd at naboene ikke vil komme.

- Vi ønsker blant å informere naboene om praktiske tingrundt mottaket og hvordan de skal komme i kontakt med ansatte. For vår delønsker vi å møte naboene for å få til en god dialog fremover. I tillegg vilrepresentanter fra UDI informere om bakgrunnen for etableringen av mottaket. Mendet er beklagelig og veldig synd om ingen kommer. Vi har drevet medmottaksdrift siden 2001, og har stort sett hatt gode relasjoner til naboene dervi har drevet. Det har vi tro på at vi skal få til denne gangen også, sier Martinussen.