I dag (onsdag) kl. 13 møtes Hitra kommunestyre for første gang etter ferien.

Møtet kan du følge direkte på web-tv her (ekstern lenke til Hitra kommune)

Første del av møtet er det tema "Den gode barnehage- og skoleeier" som står på agendaen.

Saker som skal til behandling i dag er:

  • Søknad om kommunal lånegaranti for Dalpro AS

  • Søknad om fritak fra vervet som rådsmedlem i Stiftelsen Halten - Knut Ansnes

  • Reguleringsplan og VA-plan for Storhaugen, deler av gnr 92, bnr 1, Klagebehandling

  • Forslag til reguleringsplan, fv. 714 Melvatnet -Storvasshammertunnelen i Snillfjord kommune