Elever skal ta i et skikkelig skippertak på forurenset øy