Alt kvikksølv norske i fyr skal fjernes og erstattes med en mer miljøvennlig løsning.

Det er to fyrstasjoner i regionen Trøndelag og Møre og Romsdal som har linser som roterer i kvikksølvbad. Begge disse ligger i Frøya kommune. Det gjelder Sula fyr og Sletringen fyr.

- Sula er hovedprioritet og vil bli tatt i løpet av 2018, forteller senioringeniør Bjørn Relling fra Kystverket.

Kvikksølvet i Sula fyr har en egenvekt på 280 kilo. Den omfattende prosessen med å fjerne kvikksølvet er budsjettert til 1,2 millioner kroner for begge fyrene. Arbeidet vil bli gjort av et eksternt firma i samarbeid med Kystverket.

- Mister nattesøvn

Det har vært en del uro blant både fastboende og turister om at det karakteristiske lyssveipet skal forsvinne.

- Sveipet kommer ikke til å forsvinne. Vi skal bytte ut kvikksølvet med et mekanisk opplegg slik at sveipet vil bli det samme som før, forteller Relling.

Sula er et vernet fyr så man må ha dispensasjon fra Fylkeskommunen for å gjøre endringer på fyret.

- Vi skjønner hvor viktig lyssveipet er for folk. Jeg var på en befaring på Sula for et par år siden, og da fikk jeg høre at folk hadde sluttet å gå tur og ikke fikk sove på grunn av det manglende sveipet, forteller Relling.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no