Kranføreren ble sittende inne i førerhuset under velten