Jevika har i mange år blitt benyttet som friluftsområde og nå ønsker styret i Hamarvik Grendalag å etablere et nærmiljøanlegg der.

- Et nærmiljøanlegg vil bli et kjempeløft for bygda og det vil gjøre det enda finere å bo her på Hamarvika, smiler karene i grendalaget.

F.V: Hamarvik Grendalag ved leder Rolf Hammervik, Ole-Morten Sørvig og Tilde Hammervik Sørvig, Even Johansen, Anders Gåsø og Jostein Eidesen.

Allerede store planer

De har allerede fått tilsagn fra grunneierne – Frøya kommune og Arve Pedersen med søsken, om å få leie arealet i henholdsvis 40 og 20 år.

- I tillegg er det opprettet en prosjektgruppe som skal legge frem forslag til utforming og budsjett for prosjektet, sier styreleder Rolf Hammervik.

I år har de planer om å bygge en mur for å stoppe storfloa som kommer inn i vika og etter hvert skal området delvis asfalteres for rullestolbrukere, forteller Rolf.

- Grendalaget vil sette i gang dugnader for å rydde området og vi håper på å få til en sandstrand for badeaktiviteter i Jevika med tiden. Vi vil bygge et anlegg som har varmestue og små boder, og på området har grendalaget snakket om mulighetene for både minigolfbane, ballbinge og grillplass.

Satsing på barn og unge

- Vi ser i handlingsplanene til Frøya kommune at de ønsker å prioritere enkle anlegg i bomiljø rettet mot barn, og i tilknytning til friluftsanlegg ved skoler og barnehager. Grendalaget er veldig glad for målsetningen til kommunen og håper kommunen følger opp dette i praksis, sier Ole-Morten Sørvig.

Anlegget vil i hovedsak være et aktivitetsanlegg, så folkehelseperspektivet vil bli lagt vekt på i utformingen.

- Nærmiljøanlegget vil legge til rette for mange aktiviteter i friluft, noe som vi tror vil være positiv i friluftsåret, sier grendalaget.

- I handlingsplanene til Frøya kommune, ønsker de å prioritere enkle anlegg i bomiljø rettet mot barn og i tilknytning til friluftsanlegg ved skoler og barnehager. Det håper vi kommunen følger opp i praksis, sier grendalaget, her med barnehagebarna som besøkte Jevika i forbindelse med Laksefestivalen denne uka.

Universiell utforming

- Jevika nærmiljøanlegg vil være universelt utformet slik at anlegget kan brukes av alle, uavhengig hvor man er i et livsløp. Målet er at de ulike områdene i nærmiljøanlegget vil sikre at alle aldersgrupper vil finne en arena med mulighet for å kunne utføre aktivitet ut fra sine interesser og ferdigheter, sier Sørvig.

Etter at planene om nærmiljøanlegg ble kjent, har også Frøya Sykehjem gitt utrykk for at de ønsker om å benytte anlegget for noen av sine beboere.

Sponsing og dugnader

- Det blir et stort økonomisk løft, så derfor må anlegget finansieres over 3-4 år før alt er ferdig, sier Rolf.

Finansiering av prosjektet vil bli gjennomført med sponsing fra bedrifter, dugnader og salg ved forskjellige arrangementer.

Grendalaget har vært rundt og snakket med de lokale bedriftene, og alle viser stor interesse for et nærmiljøanlegg, forteller de.

- "Dette vil bidra til et enda bedre bomiljø i grenda", poengterer flere av bedriftsledere vi har snakket med og som ønsker dette velkommen. Flere bedrifter ønsker å støtte prosjektet økonomisk, sier Hammervik.

- At folket i grenda får en plass å møtes og muligheten til å bli bedre kjent er positivt, også i forhold til å bygge nye relasjoner, ikke minst opp mot integreringen av de utenlandske arbeidere som bosetter seg her på Hamarvika, poengterer Even Johansen.

Avhengige av politisk velvilje og støtte

- Det er gledelig å se at politikerne og Frøya Kommune viser god vilje til å bidra økonomisk til kultur- og idrettsanlegg, så vi håper på et sterkt bidrag i fra kommunen, sier grendalaget.

- For å lykkes med prosjektet, er vi avhengig av et større beløp fra kommunen, slik Hitra Kommune bidrog med til nærmiljøanlegget som ble etablert i Fillan.

Aktivt grendalag

Grendalaget arbeider også med mange andre gode prosjekter og har nå utarbeidet handlingsplan for 2015, hvor det fremgår mange tiltak rundt om i grendene fra Nabeita Skole til Hammarberget, sier grendalagslederen.

- For å finansiere alle gode prosjekter rundt om, ber vi nå innbyggerne om å bidra med en medlemskontingent på 200,- kroner per husstand, og oppfordrer i brev som vi har tenkt å levere til alle beboerne, om å støtte oss gjennom grasrotandelen.

De oppfordrer samtidig alle til å sende inn forslag til saker de mener grendalaget skal ta tak i og jobbe med.

- Av større saker som det er kommet henvendelse om, er å sette søkelyset på å få bedret vannkvaliteten i Hammarvika området, samt ny veilystrase ned til industriområdet, så dette er også noe av det vi jobber med, avslutter karene i Hamarvik Grendalag.