Regjeringen har fremmet forslag om nye, store investeringer i Forsvaret og nærområdet for Hitra og Frøya.

- Med disse forslagene prioriterer regjeringen viktige investeringer til Hæren. Samtidig tar vi Ørland viktige skritt videre som hovedbase for Norges fremtidige kampfly, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen foreslår å igangsette tre nye materiellprosjekter og tre nye eiendom-, bygg- og anleggsprosjekt.

- Utbyggingen av Ørland som Forsvarets hovedbase for kampfly fortsetter for å sikre at tilstrekkelig infrastruktur står klar for å ta i mot de første flyene i 2017. Regjeringen legger nå frem forslag om å etablere et vedlikeholdsbygg på Ørland. Dette er et viktig tiltak for å sette Ørland i stand til å ta i mot de nye kampflyene, sier forsvarsministeren.

Vedlikeholdsbygget vil bli etablert i nærheten av skvadronsbygget, som Stortinget vedtok å bygge i fjor. Det å plassere vedlikeholdsfasilitetene i nærheten av kampflyene og simulatorfasilitetene, skal ifølge ministeren sikre en maksimal utnyttelse av de tilgjengelige ressursene.

- Kort avstand mellom de operative avdelingene og trenings- og vedlikeholdskapasitetene vil gi en effektiv flytimeproduksjon og sikre god operativ kapasitet for kampflyvåpenet. Vedlikeholdsbygget vil inneholde nødvendige verksteder for vedlikehold av F-35. Prosjektets kostnadsramme er på 1 430 millioner kroner og planlegges ferdigstilt i 2017, sier Eriksen Søreide.

Regjeringen foreslår også å investere i nødvendig infrastruktur for den nye basen, inkludert høyspent kraftforsyning, tilkobling til kommunalt vann- og avløp og fjernvarme til F-35-området på kampflybasen. Prosjektet har en kostnadsramme på 288 millioner kroner.

- Samlet sett er dette investeringer som skal legge til rette for at F-35 flyene kan mottas i løpet av i løpet av 2017, sier Eriksen Søreide.