Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) åpner for at Salmars havmerd likevel kan prøves ut i norske farvann, skriver Adresseavisen. Som lokalavisa Hitra-Frøya fortalte sist uke, har Salmar begynt å se seg om etter utenlandske samarbeidspartnere for å få testet ut den nye teknologien, siden holdningen fra norske myndigheter har vært avventende.

Salmar har klaget på et avslag fra Fiskeridirektoratet på søknad om konsesjon for utvikling av ny, bærekraftig havbruksteknologi. Selv om klagen ikke er avgjort, åpner ministeren nå likevel opp for at Salmar kan få prøvd seg i norske farvann.

- Det vil være svært viktig for oss som verdensledende havbruksnasjon å vise at vi kan nyttiggjøre oss denne tupen norskutviklet teknologi. Jeg håper inderlig at vi skal kunne finne en løsning med Salmar om ikke så altfor lang tid, sier Aspaker til Adresseavisen.

Salmar i kontakt med asiatiske verft for tilbud om bygging av merdene, som er utviklet for å tåle vær og bølgeforhold til havs. Så langt har Salmar ingen konsesjoner i Norge de kan bruke merdene til, men Skottland og Chile stiller areal til disposisjon.

- Vi har fått telefoner fra Skottland og Chile, hvor vi får areal stilt tilgjengelig. Det er ikke noe vi jobber med nå, men vi får se når vi får svar fra norske myndigheter, sa konsernsjef Leif Inge Nordhammer til intrafish.no i forrige uke.