Bunnpris-sjef Jonny Sørå er lei seg for å måtte stenge dørene hos Bunnpris i Fillan. Men det er ingen annen utvei etter mange år med underskudd.

- Jeg har hytte på Kongensvoll, og er mye på Hitra. Det er mitt andre hjem for å si det sånn. Derfor har jeg ønsket å ha en Bunnpris-butikk her ute, og jeg har ikke forlangt noe økonomisk overskudd. Men nå har jeg ikke råd til å subsidiere driften der lenger. Omsetningen er for lav til at vi klarer å gjøre det lønnsomt, sier Sørå.

Bunnpris etterfulgte Sæthers dagligvarer i 2008. Siden da har det skjedd mye innen dagligvarehandelen på Fillan.

- Rimi ble lagt om til Coop Extra, som har tatt et bra jafs av handelen. Rema har byttet drivere, som har gjort at den har blitt bedre. Vi har hatt det minste lokalet og den dårligste beliggenheten. Omsetningen vår har gått nedover mens kostnadene har økt. Det har gjort det verre og verre, forklarer Sørå.

- Hva synes du om å avslutte Bunnpris på Fillan?

- Som sagt har jeg ønsket å ha en butikk der, så det synes jeg er trist.

- Når stenger dere dørene?

- Det er opphørssalg 12.februar. Da går det veldig fort. Ferskvarene tømmes etter en dag eller to. Vi holder på til det blir tomt, sier Sørå.

- Kan det være aktuelt å åpne ny Bunnpris-butikk i regionen?

- Det skal jeg ikke se bort fra. Det avhenger av å finne egnede lokaler og en god beliggenhet. Det blir sannsynligvis ikke noen annen plass enn i Fillan.