Retten: Oppsigelsen av Reppe er ugyldig. Arbeidsgiver må betale store summer i erstatning og sakskostnader

Foto: Ole Alexander Saue/ilaks