Foreslår at kommunen kjøper fem fiskerihavner

foto