Skal døpe sin nyeste båt

Åkerblås nybåt Labridae da den ble sjøsatt på Flatval i sommer