Hver år oppdateres vaksinen for å ta hensyn til at influensaviruset endres litt fra år til år.  Både Frøya og Hitra legekontor har nå årets influensavaksine tilgjengelig.

Nesten 900 dør

Det anbefales at alle eldre og personer med kroniske lidelser får tatt vaksinen. Folkehelseinstituttet sier at nær 1,5 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner som følge av influensa. Det er anslått at det hvert år dør ca. 900 personer i Norge på grunn av sykdommen. En influensavaksine kan redde flere av disse.

Grupper som anbefales influensavaksine

  • Gravide i 2. og 3. trimester.

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

  • Alle fra fylte 65 år

  • Alle barn og voksne med:Diabetes type 1 og 2

  • Kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • Nedsatt immunforsvar

  • Svært alvorlig fedme (bmi over 40)

  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

I tillegg anbefales influensavaksinen til helsepersonell med pasientkontakt, samt svinerøktere og andre som har kontakt med levende gris.

Flere komplikasjoner

Influensa kan føre til andre komplikasjoner som blant annet lungebetennelse, bihulebetennelse og ørebetennelse. Rundt 5 - 10 prosent av befolkningen rammes av influensa hvert år.